Glestain TK Series Nakiri knife 130mm

$153.50

Glestain TK Series Nakiri knife 130mm is backordered. We will ship it separately in 10 to 15 days.